Műszaki ellenőrzés

A jelenlegi érvényben lévő előírások szerint a mélyépítés terén is, a kivitelezési munkák műszaki ellenőriztetése a közületi beruházók részére kötelező, magánberuházók számára ajánlott.
Az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére megfelelő kapacitással rendelkezünk, a közmű és útépítés kivitelezési munkálatai során szükséges műszaki ellenőri tevékenység elvégzését vállaljuk az alábbi munkarészekkel:

  - A kivitelezés helyszíni ellenőrzése, az adott létesítményre vonatkozó tervdokumentációban
foglaltak betartatása a kivitelezővel

  - Az építési napló ellenőrzése, annak ellenjegyzése és bejegyzések által a beruházó igényeinek
érvényesítése

  - Minőségi vizsgálatok ellenőrzése, eredmények értékelése

  - Műszaki átadások, üzembe helyezési eljárások lefolytatása

  - Megfelelő szakmai kommunikáció elősegítése a kivitelező és a beruházó közöttReferenciák