Mélyépítés tervezés

Cégünk legrégebben folytatott tevékenysége a mélyépítés minden területére kiterjed, melyen belül az alábbiakban felsorolt feladatokra vállalkozunk tanulmány-, engedélyezési-, kiviteli tervszinten.
A tanulmány- és engedélyezési tervek készítésének szoros tartozéka az engedélyezési eljárások lefolytatásában való aktív részvétel, illetve igény esetén annak teljes lebonyolítása.


A főbb tervezési területek:


Viziközművek
  - települések, illetve településrészek ivóvíz ellátása, szennyvízelvezetése
   -ipartelepek ivóvíz, tüzivíz, valamint szennyvízcsatorna hálózata
  - házibekötések (ivóvíz, szennyvíz)
  - szennyvíztisztító telepek, kisberendezések


Sík-, domb-, és hegyvidéki vízrendezés
  - települések közlekedési és egyéb burkolt, vagy burkolatlan felületeinek csapadékvíz
elvezetése (úttest, vasút pályatest, repülő terek)
  - földművek víztelenítése (csapadékvíz, kapilláris víz, talajvíz, szivárgó víz, hullámterek)
  - külterületek vízrendezése
  - kisebb élővízfolyások, tavak vízrendezése szabályozása


Közlekedés tervezés
1.
közút szakterület valamennyi országos és helyi közút, közforgalom elöl el nem zárt magánút vonatkozásában
  - csomópontok
  - út csatlakozások
  - vízelvezetés
  - ezen objektumok berendezései, tartozékai, üzemi létesítményei (töltőállomás, közúti
határátkelőhely, pihenőhely, zajvédelmi létesítmény)
  - gyalogos út, kerékpárút
  - építményeket kiszolgáló utak
  - térburkolatok
  - előzőek forgalomtechnikai tervkészítése.

2. vasúti pálya szakterület
  - helyi és saját használatú vasúti pálya


Tereprendezés, építmények földmunkái
  - épületek körüli tereprendezés
  - egyéb nagytömegű földmunkák
  - hulladéklerakók
  - a fenti objektumok csapadékvíz elvezetése


Műtárgyak
1. közúti műtárgyak szakterület
  - átereszek
  - közúti hidak
  - támfalak
  - alagutak

2. vasúti műtárgyak szakterület
  - átereszek
  - közúti hidak
  - támfalak
  - híd provizórium
Referenciák