Geodézia


Ezen a szakterületen Irodánk vállalkozik a tervezéshez kapcsolódó, és az attól független, önálló geodéziai feladatok elvégzésére, az alább felsorolt témakörökben:


Tervezési térképkészítés
  - útépítéshez
  - közműépítéshez
  - épületekhez, építményekhez


Saját célú geodéziai munkák
  - telek kitűzés, megosztás, egyesítés
  - telekhatár rendezés
  - telekalakítás


Megvalósult közművek bemérése
  - nyíltárkos bemérés
  - megvalósulási térképkészítés


Ipari geodézia
  - épületek, építmények bemérése, kitűzése
  - közmű- és útépítési nyomvonalak kitűzése


Egyéb földhivatali ügyintézés


Referenciák